PAYware Mobile

 פשוט להעביר את כרטיסי האשראי, לחתום ולסיים עוד עסקה בטוחה.


מקבל את כל סוגי הכרטיסים והתשלומים
PAYware Mobil e מאפשר לקבל את כל כרטיסי האשראי הקיימים  בהתאם להסכם העסק מול חברת האשראי , תומך בכל אפשרויות האשראי הקיימות – תשלומים, קרדיט וזיכוי וכן מאפשר לקבל ולרשום עסקאות בכסף מזומן ובהמחאות.
חשבוניות
האפליקציה מאפשרת לייצר חשבונית מס/קבלה דיגיטאלית בעבור כל סוגי התשלום, גם לתשלום במזומן ובהמחאות, ושולחת אותן ישירות ללקוח באמצעות הדוא”ל.
עסקה במסמך מלא
ניתן לבצע עסקה במסמך מלא בה ניתן להחתים את הלקוח.
אבטחה מושלמת לשלוות הנפש כבעל עסק אתה לא צריך לחשוב על אבטחת כרטיסי אשראי – זו המומחיות שלנו!
כל נתוני הכרטיס מוצפנים מיד ע”י מכשיר ה – PAYware Mobile
כך שהסמארטפון לעולם לא חשוף למספר הכרטיס.
מערכת ניהול מתקדמת
ל– PAYware Mobile מערכת ניהול מקוונת, ידידותית ופשוטה להפעלה המציגה את כל נתוני העסקאות והפעולות שבוצעו, לשליטה מלאה על רווחיות העסק שלך. המערכת מאפשרת גם ביצוע עסקאות מקוונות במסמך חסר ע”י הקלדת נתוני כרטיס האשראי, באופן בטוח.

https://www.youtube.com/watch?v=ALrPofXIs6k

לקוחות